Egzekucja z wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, nazywana również zajęciem komorniczym, jest procesem prawnym, który ma na celu odzyskanie długów przez wierzyciela. Oznacza to, że komornik może dokonać potrącenia z pensji dłużnika w celu spłaty zaległego długu.

Proces egzekucji z wynagrodzenia za pracę rozpoczyna się od wniosku złożonego przez wierzyciela do sądu. Jeśli sąd wyda nakaz zapłaty, komornik jest uprawniony do wystawienia zajęcia komorniczego na wynagrodzenie dłużnika. W praktyce oznacza to, że 50 % wynagrodzenia dłużnika może zostać potrącone na poczet spłaty zadłużenia.

Zajęcie uwzględnia wszelkie dodatki do wynagrodzenia w ramach stosunku pracy. Stanowi o tym art. 881 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania cywilnego:

„Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy”

Należy jednak zauważyć, że istnie kwota minimalna, jaka powinna pozostać dłużnikowi do dyspozycji po potrąceniu. Kwota wolna od zajęcia komorniczego to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę która zgodnie Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 wynosi 3490zł brutto i komornik sądowy może zabrać tylko nadwyżkę, ponad tę sumę, chyba, że mowa jest tutaj o alimentach. W wypadku dłużników alimentacyjnych komornik może zająć 60 % wynagrodzenia. Niezależnie od wysokości pobieranego przez nich wynagrodzenia.

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę istnieje możliwość, że dłużnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na potrącenia z minimalnego wynagrodzenia, które przysługuje mu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyrażenie zgody na potrącenia z minimalnego wynagrodzenia jest dobrowolne i dłużnik ma prawo do podjęcia decyzji w tej sprawie. Jeśli dłużnik zdecyduje się na taką zgodę, może skontaktować się pracodawcą lub z komornikiem, który prowadzi egzekucję.

Ważne jest, aby dłużnik był świadomy konsekwencji wyrażenia zgody na potrącenia z minimalnego wynagrodzenia. Decydując się na tę opcję, dłużnik akceptuje, że wskazana przez niego część minimalnego wynagrodzenia zostanie potrącona na poczet spłaty długu. Zgoda na potrącenia z minimalnego wynagrodzenia może skrócić czas trwania procesu egzekucji i umożliwić szybsze uregulowanie zaległych zobowiązań.