Właściwość terytorialna – Komornik Rzeszów

Właściwość terytorialna – Komornik Rzeszów

obejmuje powiat rzeszowski wraz z miastem Rzeszów:

 • Powiat Rzeszowski: miasto: Rzeszów

  gminy:

  Błażowa (35-506)

  • Białka,
  • Błażowa,
  • Błażowa Dolna,
  • Błażowa Górna,
  • Futoma,
  • Kąkolówka,
  • Lecka,
  • Nowy Borek,
  • Piątkowa

  Boguchwała (35-506)

  • Boguchwała
  • Kielanówka
  • Lutoryż
  • Mogielnica
  • Niechobrz
  • Nosówka
  • Racławówka
  • Wola Zgłobieńska
  • Zarzecze
  • Zgłobień

  Chmielnik (35-506)

  • Błędowa Tyczyńska
  • Borówki
  • Chmielnik
  • Wola Rafałowska
  • Zabratówka

  Dynów (35-506)

  • Bachórz
  • Dąbrówka Starzeńska
  • Dylągowa
  • Dynów
  • Harta
  • Laskówka
  • Łubno
  • Pawłokoma
  • Ulanica
  • Wyręby

  Głogow Młp. (35-506)

  • Budy Głogowskie
  • Głogów Małopolski
  • Hucisko
  • Lipie
  • Miłocin
  • Pogwizdów Nowy
  • Pogwizdów Stary
  • Przewrotne
  • Rogoźnica
  • Rudna Mała
  • Styków
  • Wola Cicha
  • Wysoka Głogowska
  • Zabajka

  Hyże (35-506)

  • Brzezówka
  • Dylągówka
  • Grzegorzówka
  • Hyżne
  • Nieborów
  • Szklary
  • Wólka Hyżneńska

  Kamień (35-506)

  • Błonie
  • Duble
  • Kamień
  • Krzywa Wieś
  • Łowisko
  • Nowy Kamień
  • Podlesie

  Krasne (35-506)

  • Krasne
  • Malawa
  • Palikówka
  • Strażów

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika , z wyjątkiem  spraw  o  egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

W  roku 2024 kancelaria przyjmuje sprawy z poza właściwości