O Komorniku

Podstawowe informacje o funkcji, postępowaniach i czynnościach komorniczych.

Kim jest komornik?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym (niebędący urzędnikiem państwowym) działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego przy którym działa.

Kiedy wykonuje czynności?

Swoje czynności komornik może wykonywać w dni robocze i soboty w godzinach od 7 do 21. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych musi uzyskać zgodę prezesa sądu rejonowego.

Koniec postępowania egzakucyjnego.

Komornik sądowy kończąc postępowanie egzekucyjne w sprawie wydaje postanowienie o ustaleniu jego kosztów oraz wskazuje, kto koszty te winien uiścić.

 O KANCELARII

O KANCELARII

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych.

Aby dowiedzieć się więcej informacji poczytaj "O Kancelarii".

Kancelaria otwarta w godzinach:
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
Komornik przyjmuje strony we wtorki od godz. 9:00 do 13:00

Pracownicy

Kto pracuje w naszej kancelarii.
Karol Kieras
Karol Kieras
Komornik sądowy

Przydatne informacje

Kilka ważnych i przydatnych informacji dla zainteresowanych.

Executio iuris non habet iniuriam - Wykonanie prawa nie jest bezprawiem

Ostatnie aktualności