ZAMKNIĘTE !

W DNIU 2 MAJA 2023 ROKU (WTOREK)
KANCELARIA KOMORNICZA BĘDZIE NIECZYNNA.

WSZELKIE ZAPYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ POD NUMER TELEFONU 881 342 551 LUB NA ADRES E-MAIL KANCLEARII: kancelaria@komornik-rzeszow.com.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras
Kancelaria Komornicza nr VI w Rzeszowie
Kancelaria Komornicza 35-119 Rzeszów, ul. Lewakowskiego 1/2
36 2030 0045 1110 0000 0416 0660
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych
podając w tytule płatności: sygn. akt oraz imię i nazwisko