Egzekucja z wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, nazywana również zajęciem komorniczym, jest procesem prawnym, który ma na celu odzyskanie długów przez wierzyciela. Oznacza to, że komornik może dokonać potrącenia z pensji dłużnika w celu spłaty zaległego długu. Proces egzekucji z wynagrodzenia za pracę rozpoczyna się od wniosku złożonego przez wierzyciela do sądu. Jeśli sąd wyda nakaz zapłaty, […]