Właściwość terytorialna

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras obejmuje Powiaty:

 • Rzeszowski
  • Błażowa
  • Boguchwała
  • Chmielnik
  • Dynów
  • Głogów Małopolski
  • Hyżne
  • Kamień
  • Krasne
  • Lubenia
  • Sokołów Małopolski
  • Świlcza
  • Tyczyn
 • Strzyżowski
  • Strzyżów
  • Czudec
  • Frysztak
  • Niebylec
  • Wiśniowa